Konferencja

W dniach 27-28 października 2017 roku, Naukowe Studenckie Koło Penitencjarne przy Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego organizuje Ogólnopolską Konferencję nt. "Współczesne problemy penitencjarystyki". Konferencja ma na celu uczczenie dziesięciu lat wytężonej pracy Koła w zdobywaniu wiedzy z zakresu penitencjarystyki i prawa karnego wykonawczego. Plan Konferencji kierowany jest głównie do studentów i doktorantów, którym bliska jest problematyka szeroko rozumianej penitencjarystyki. Konferencja ma być jednak również pretekstem do spotkania się zarówno teoretyków, jak i praktyków związanych zawodowo z prawem karnym wykonawczym, a w szczególności adwokatów, sędziów, kuratorów i pracowników Służby Więziennej.Celem Konferencji będzie podjęcie dyskusji nad współczesnymi problemami penitencjarystyki w Polsce, które są spostrzegane przez członków kół naukowych podczas ich aktywności studenckiej min. podczas kontaktów z instytucjami penitencjarnymi. Ważnym celem konferencji jest również nawiązanie kontaktów, współpracy pomiędzy kołami działającymi na różnych uczelniach Polski.Zgłoszenia i abstrakty należy przesyłać do 30.09.2017 r. pod adres e-mail: konferencja.penitencjarna.ul@gmail.com. Nadesłane referaty zostaną wygłoszone podczas konferencji, a dla Autorów najciekawszych z nich przeznaczone będą nagrody i wyróżnienia. Po konferencji opublikowana zostanie pamiątkowa monografia zawierająca referaty uczestników konferencji, którzy wyślą swoje prace pod wskazany adres e-mail.

Program

Program do pobrania


Zaproszenie

Zgłoszenie na konferencję wraz z deklaracją wybranej opcji uczestnictwa należy przesyłać na adres konferencja.penitencjarna.ul@gmail.com lub skorzystać z formularza kontaktowego do dnia 30.09.2017r.
Tytuł: Zgłoszenie – Imię i nazwisko
Zaproszenie

Opłaty konferencyjne

 • 300 zł – udział czynny wraz z wyżywieniem, prezentacją referatu i publikacją;
 • 150 zł – udział bierny wraz z wyżywieniem;
 • 100 zł – udział w publikacji bez udziału w konferencji.

Tytułem: Konferencja penitencjarna – Imię i nazwisko (WAŻNE!!!)
Nr konta: 42 1240 3028 1111 0010 2943 5358
Adresat: Wydział Prawa i Administracji UŁ
Zakład Prawa Karnego Wykonawczego
Ul. Kopcińskiego 8/12
90-033 Łódź

Zgłoszenia i wpłat należy dokonywać do dnia 30.09.2017r.
Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu.

Opłata

Nocleg

Dla uczestników spoza Łodzi przewidziany jest bezpłatny nocleg w Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym. Nocleg obejmuje miejsce w pokoju dwuosobowym. Chętnych prosimy o wcześniejszą deklarację i zarezerwowanie miejsca u organizatorów konferencji. Zainteresowanych pokojem jednoosobowym obowiązuje dopłata w kwocie 60zł.

Dla autorów

Autorów prosimy o przestrzeganie terminów przesyłania materiałów:
 • Abstrakt - do 30. września 2017r.
 • Publikacja - do 20. listopada 2017r.
Zachęcamy Państwa do tworzenia prezentacji multimedialnych w programie Power Point mogących stanowić tło lub materiały pomocnicze podczas referatu, które także prosimy nadsyłać wcześniej, celem weryfikacji współdziałania ze sprzętem.Uprzejmie informujemy, że podczas konferencji odbędzie się konkurs referatów z nagrodami i wyróżnieniami.Kontakt z organizatorami: e-mail: konferencja.penitencjarna.ul@gmail.com tel: mgr Aleksandra Leszczyńska – tel. 724 40 40 42
Wymogi edytorskie

Aktualności

OrganizatorOrganizator

prof. Aldona Nawój - Śleszyński
mgr Aleksandra Leszczyńska
mgr Beata Tomecka - Nabiałczyk
Naukowe Studenckie Koło Penitencjarne


Komitet Organizacyjny

Aleksandra Ługowska, przewodnicząca Studenckiego Koła Penitencjarnego
mgr Karina Michalska
Magdalena Błasiak


Naukowe Studenckie Koło Penitencjarne UŁ

Naukowe Studenckie Koło Penitencjarne to działająca od dziesięciu lat na Wydziale Prawa i Administracji organizacja studencka, która w bieżącym roku obchodzi jubileusz działalności. Założycielem i opiekunem naukowym Koła od samego początku i nieprzerwanie jest dr hab. Aldona Nawój-Śleszyński, prof. nadzw. UŁ, kierownik Zakładu Karnego Wykonawczego.
Do celów Koła należy rozwijanie wiedzy studentów dotyczącej penitencjarystyki, a także nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem zajmującym się szeroko rozumianym pojęciem penitencjarystyki i tematyką z nią związaną. Poprzez przynależność do Naukowego Studenckiego Koła Penitencjarnego studenci mają szansę pogłębiać swoje zainteresowania z zakresu prawa karnego wykonawczego, a także współpracować z innymi kołami naukowymi z całej Polski.
W ramach przedsięwzięć realizowanych przez Naukowe Studenckie Koło Penitencjarne członkowie Koła, a także inni zainteresowani studenci brali udział w wielu wizytacjach Zakładów Karnych (m.in. w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Garbalinie, Łęczycy i Sieradzu), uczestniczyli w charakterze obserwatorów w rozprawach sądowych prowadzonych przez sędziów Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Łodzi, a także w posiedzeniach Sądu Penitencjarnego organizowanych na terenie jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Łodzi oraz w Sądzie Okręgowym w Łodzi.
Działalność Naukowego Studenckiego Koła Penitencjarnego przejawia się również poprzez rozmaite spotkania z kadrą Służby Więziennej. Członkowie Koła gościli na Wydziale Prawa i Administracji UŁ m.in.: wychowawcę i psychologa więziennego, konwojenta, a także rzecznika Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej. Co więcej, studenci dzięki Okręgowemu Kuratorowi Sądowemu przy Sądzie Okręgowym w Łodzi mieli również okazję zapoznania się z rolą kuratora sądowego w wykonywaniu orzeczeń sądowych w postępowaniu karnym. Wzięli także udział w spotkaniu z Prezesem Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w sprawie eksperymentu w Szczypiornie, organizowane są również prezentacje filmów o tematyce penitencjarnej. To tylko niektóre z przejawów działalności Koła, poznać nas osobiście można na obchodach Dni Organizacji Studenckich UŁ, w których aktywnie uczestniczymy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współtworzenia naszego Koła. W celu dołączenia do Studenckiego Koła Penitencjarnego UŁ należy skontaktować się z nami drogą mailową w celu wypełnienia deklaracji członkowskiej. Informacje o bieżących spotkaniach, wyjściach i wyjazdach znaleźć można na Facebooku. Zapraszamy do śledzenia naszego konta.

https://pl-pl.facebook.com/kolopenitencjarne.ul/
kolopenitencjarne.ul@gmail.com

Zarząd

przewodnicząca: Aleksandra Ługowska
wiceprzewodniczący: Mateusz Góralczyk
wiceprzewodniczący: Kacper Kałużny
sekretarz: Robert Dąbrowski
skarbnik: Paulina Plajzer

Przedsięwzięcia koła

  Kontakt


  Naukowe Studenckie Koło Penitencjarne
  Zakład Prawa Karnego Wykonawczego
  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  Adres
  ul. Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź
  Kontakt
  E-mail: konferencja.penitencjarna.ul@gmail.com Phone: 724 40 40 42
  Patronat
  Patronat honorowy i finansowy

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

  Prorektor ds. studenckich UŁ

  Kurator Okręgowy w Łodzi

  Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej